torsdag 9 oktober 2014

Återbesök av en föredragshållare

Jag hade ännu en gång besök av Hemstilskonsulenten. Visst är det uppfriskande och trevligt att höra att personer uppskattar vår verksamhet, det är däremot mindre roligt att höra en tretiofem minuter lång utläggning om hur Hemstilskonsulenten hade varit tvungen att ge upp sitt företag för att ta hand om sin sjuka mamma, hur de, när denne dött, klätt henne i en dräkt som hennes kusins faster skapat men att de var tvungen att skära upp den på grund av likstelheten, hur viktigt det är att det finns mötesplatser med möjlighet att lära sig om att stänga gärdsgårdar och spinna ull, hur trevligt det var med vävmässorna och så vidare.

Notering till mig själv: Jag måste lära mig att på ett trevligt sätt förklara att jag behöver återgå till arbetet när de här personerna dyker upp, utan att kasta en skugga över servicen eller vår verksamhet. Insert the theme song from Mission Impossible.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar